Filharmonie Hradec Králové - Kavárna FHK

Filharmonie Hradec Králové, Eliščino nábřeží 777, 500 03 Hradec Králové