Knihovna města Hradce Králové

Knihovna města Hradce Králové, Wonkova 1262/1a, Hradec Králové