Calendar

more events in Hradec Králové - hkinfo.cz

RecommendedNews

15. January

PŘESUN DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ S PYDLOU V ZÁDECH

Vážení diváci, z důvodu náhlého onemocnění v divadelním souboru se přesouvá divadelní představení z 15.1. 2018 na termín 26.2.2018.
Vstupenky zůstávají v platnosti
nebo je lze vrátit v místě předprodeje do 31.1. 2018. Agentura Židek se všem velice omlouvá a děkuje za

Read more
3. January

Zrušení vystoupení Josefa Aloise Náhlovského & Josefa Mladého: "Ein Kessel Bžuntes"

Rádi bychom vás informovali, že vystoupení Josefa Aloise Náhlovského & Josefa Mladého: "Ein Kessel Bžuntes" se ruší a nebude stanoven náhradní termín. Vstupenky je možné vracet do 28. února 2018 v Infocentru Hradec Králové, Eliščino nábřeží 626.

Read more
31. October

WE INTRODUCE A NEW PORTAL FORM

Dear users of HKpoint.cz portal, we present to you a new form of this portal, which is related to the implementation of a new version of the program for the ticket sales on the Internet - Colosseum WebSale 2.0. It brings much more user comfort, among other things also thanks to responsiveness and practical functionality supporting off-line control of QR codes for verification of the electronic …

Read more