Stres, naučená bezmocnost, syndrom vyhoření - Vstupenky

Pořadatel: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
2. 6. 2021
60 Kč
Přednášky
Akce bude z původního termínu 19.3.2020 i náhradního termínu 2. 12. 2020 přeložena na nový termín, který bude upřesněn. Vstupenky zůstávají v platnosti.