Filharmonie Hradec Králové

Eliščino nábř. 777/5, Hradec Králové

byla založena v roce 1978 pod názvem Orchestr města Hradec Králové, o rok později bylo těleso přejmenováno na Symfonický orchestr Hradec Králové, v roce 1987 na Státní symfonický orchestr Hradec Králové. Od vzniku České republiky (1. 1. 1993) nese orchestr název Filharmonie Hradec Králové, vyjadřující historickou kontinuitu sahající přes Filharmonii Sokola v Hradci Králové (1921–65) až k Filharmonické jednotě činné ve městě od roku 1887.

Významné období uměleckého rozkvětu tělesa je spojeno se jménem prof. Františka Vajnara, který pracoval jako šéfdirigent s orchestrem nepřetržitě od roku 1991 až do roku 2001, kdy byl jmenován čestným šéfdirigentem tělesa. V letech 2001–2012 působil na postu šéfdirigenta tělesa Ondřej Kukal, v letech 2012-2018 Andreas Sebastian Weiser. Od sezony 2018–2019 je šéfdirigentem FHK Kaspar Zehnder.

Filharmonie hostuje na pódiích významných koncertních síní Evropy. Dosaženou interpretační kvalitu orchestru dokumentují CD nahrávky pro tuzemské i zahraniční společnosti nebo pro Český rozhlas. FHK účinkuje na významných festivalech (Pražské jaro, Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl, Mezinárodní hudební festival Janáčkovy Hukvaldy aj.). Od roku 2005 je, spolu s Českým rozhlasem Vltava, pořadatelkou unikátního festivalu soudobé hudby Hudební fórum Hradec Králové.

Filharmonie Hradec Králové se dlouhodobě věnuje prolínání hudebních žánrů a koncertům typu crossover.

Vstupem do prostoru Filharmonie Hradec Králové (zakoupením vstupenky) udělujete ve smyslu § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, souhlas s pořízením fotografie Vaší osoby a souhlas s užitím fotografie na webových stránkách a sociálních sítích Filharmonie Hradec Králové. Souhlas s užitím fotografie udělujete na dobu neomezenou.