Knihovna města Hradce Králové

Knihovna města Hradce Králové, Wonkova 1262/1a, Hradec Králové

Knihovna města Hradce Králové je veřejná knihovna s univerzálním knihovním fondem a službami. Jejím zřizovatelem je Statutární město Hradec Králové. Knihovna je příspěvkovou organizací města.

Knihovna byla založena roku 1894 jako městská knihovna. Svoje služby nabízí všem občanům Evropské unie a dalších zemí bez rozdílu. Prostory knihovny jsou volně dostupné registrovaným i neregistrovaným uživatelům.

Knihovna poskytuje veřejné knihovnické a informační služby dle ustanovení knihovního zákona v ústřední budově a ve všech svých pobočkách na území města Hradce Králové.

Knihovna poskytuje i služby vysoce specializované:

  • Knihovna zastává funkci informačního střediska sítě Europe Direct pro období 2018-2020 (navazuje na období 2013-2017).

  • Zvuková knihovna pro nevidomé a slabozraké je pobočkou Knihovny a tiskárny Karla Emanuela Macana v Praze a služby poskytuje čtenářům se zrakovým handicapem.

  • Hudební oddělení knihovny je jedním z největších a nejstarších v České republice. Nabízí bohatou sbírku hudebních CD a notového materiálu a dalších audio či audiovizuálních dokumentů.

  • Knihovna města Hradce Králové je knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí na území okresu Hradec Králové.